PAYMENT

ชำระค่าบริการ

ข้อตกลงการชำระเงิน MC - COLO

1. หากคุณเติมเงินแล้วไม่ได้แจ้งทางทีมงานให้ทราบภายใน 7 วันทางเราจะถือว่าท่านอ่านข้อตกลงนี่แล้ว

2. ก่อนการเติมเงิน ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกรอกข้อมูลในการเติมเงิน

3. หากเกิดข้อผิดพลาดทางผู้ให้บริการจะไม่มีการรับผิดชอบแต่อย่างใด

4. ทางเราจะไม่ให้เติมเงินผ่าน skype หรือ msn ใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากป้องกันการถูกหลอก กรุณาเติมผ่านเว็บไซด์เท่านั้น

5. เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยกรุณาติดต่อทีมงานผ่านทาง FB Page Mc-colo

6. ทางเราไม่มีนโยบายคืนเงินใดๆทั้งสิ้นเมื่อท่านเติมเงินเข้ามาหรือโอนเข้ามา แจ้งให้ทราบ

ชำระผ่านช่องทาง ธนาคาร

ชื่อบัญชี: Supaschot

เลขบัญชี: 679-2-06549-8

ชำระผ่านทาง Truemoney Wallet

เลขเบอร์โทร: xxx-xxx-xxx (เพิ่ม 15 บาททุกการโอน)

แจ้งโอนเงินผ่านทาง Fb Page : Mc-colo

Facebook MC-COLO

แจ้งโอนเงินผ่าน Messenger Chat ตรงนี้ได้เลย